PRIVATUMO POLITIKA

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2. KAS MES?

3. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi Asmens duomenys Asmens duomenų tvarkymo terminai Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Registracija el. parduotuvėje, naudojimasis paskyra, vartotojo identifikacija Vardas, pavardė, el. paštas, slaptažodis, Facebook, Google paskyros/ profilio duomenys, atstovaujamas juridinis asmuo, ryšys su atstovaujamu asmeniu, užsakymų atlikimo ir vykdymo istorija, mokėjimų informacija Naudojimosi paskyra laikotarpiu ir 5 metus nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros, o atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu). Užsakymų ir mokėjimų istorija saugoma 1 metus nuo jų atlikimo dienos Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas). Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas). Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)
Prekių pardavimas, paslaugų teikimas, įskaitant ir prekių/ įrangos kuriai teikiamos paslaugos pristatymą/ paėmimą Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr., adresas/ pristatymo adresas, ryšys su juridiniu asmeniu (kaip prekes ar paslaugas įsigyja juridinis asmuo), ats. sąsk. Nr., mokėjimo informacija, ind. užsakymo informacija ir istorija, reikalinga paslaugų suteikimui. Įrenginio informacija, prisijungimo prie įrenginio informacija (kai teikiamos remonto paslaugos), gedimų informacija Sutarties galiojimo/ užsakymo vykdymo laikotarpiu ir 10 metų nuo sutarties/ užsakymo vykdymo pabaigos, o atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu) Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas). Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas). Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas
Garantinių įsipareigojimų vykdymas, prekių ir paslaugų kokybės klausimų administravimas Vardas, pavardė, asmens kodas (jei reikalinga) el. paštas, tel. Nr., adresas/ pristatymo adresas, ryšys su juridiniu asmeniu (kaip prekes įsigyja juridinis asmuo), ats. sąsk. Nr., mokėjimo informacija, ind. užsakymo informacija, informacija, reikalinga garantiniam aptarnavimui bei paslaugų kokybės administravimui Garantinio aptarnavimo/ kokybės klausimo administravimo laikotarpiu ir 5 metus po garantinio aptarnavimo/ kokybės klausimo administravimo pabaigos ar paskutinio kontakto, o atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu) Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas). Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas). Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)
Komunikacija ir konsultacijos dėl prekių bei paslaugų, užklausų administravimas Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr., ryšys su juridiniu asmeniu, kai kreipiasi juridinio asmens vardu, adresas/ pristatymo adresas (jei reikalinga informacijai suteikti) užklausos ir atsakymo į užklausą turinys Klausimo administravimo laikotarpiu ir 5 metus nuo klausimo administravimo pabaigos ar paskutinio kontakto o atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu) Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas). Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)
Bendrovės veiklai reikalingų susitarimų sudarymas ir vykdymas, kitas vidaus administravimas Vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas., pareigos, darbovietė, adresas, ryšys su atstovaujamu asmeniu, ind. veikl. paž. duomenys, kiti bendradarbiavimui reikalingi duomenys Pagal reglamentuojančius teisės aktus, taip pat vadovaujantis LR vyriausiojo archyvaro 2011 m kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle. Kai duomenys nepatenka į aukščiau minėtą saugojimo sritį - sutarties galiojimo/ šalių bendradarbiavimo laiką ir 10 metų po sutarties/ santykių pasibaigimo (paskutinio kontakto) Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas). Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas). Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)
Kandidatų į siūlomą darbo vietą, įvertinimas ir atranka Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr. adresas, išsilavinimo bei veiklos duomenys, gyvenimo aprašymo turinys, susirašinėjimas su kandidatu turinys, kita kandidato atrankai/ įvertinimui reikalinga ar paties kandidato pateikta informacija Atrankos laikotarpį ir 3 mėnesius pasibaigus atrankai, jei yra gautas kandidato sutikimas duomenis saugoti po atrankos o atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos. Kai duomenys gaunami ne konkrečiai atrankai – saugomis 3 mėnesius po jų gavimo dienos o atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas). Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)
Elektroninių informacijos pateikimo kanalų (Interneto svetainės, Socialinės paskyros) valdymas, funkcionalumo ir saugumo užtikrinimas ir kokybės tobulinimas IP adresas, slapukų ir nustatymų pagalba renkami duomenys, naudojama naršyklė, prisijungimo data ir laikas, mobiliojo įrenginio operacinė sistema (iOS, Android), Socialinės paskyros integracijos pagalba renkami duomenys Interneto svetainės duomenys saugomi taip, kaip nurodyta šios privatumo politikos skyriuje „Slapukai ir kitos sekimo technologijos“. Interneto svetainės duomenys, kurie nepatenka į slapukų informaciją, saugomi ne ilgiau kaip 1 metus nuo surinkimo dienos, nebent asmuo atšaukia savo sutikimą (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu. Socialinėje paskyroje informacija saugoma pagal šio tinklo savininko nustatytas sąlygas Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas). Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)
Naujienų siuntimas, apklausų vykdymas, tiesioginė rinkodara, paslaugų reklama Vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. Nr., apklausos skelbime/ anketoje prašomi nurodyti duomenys Duomenys tvarkomi 2 metus nuo sutikimo gavimo, o atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas). Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)
Ginčų ir pretenzijų sprendimas Vardas, pavardė, darbovietės adresas, darbovietė pareigos, ryšys su atstovaujamu juridiniu asmeniu, tel. Nr., el. paštas, pretenzijos ar kito panašaus dokumento turinys, su ginču/ pretenzija susijusi informacija/ dokumentai Visą ginčo/ pretenzijos nagrinėjimo laikotarpį ir 3 metus nuo neteisminio ginčo/ pretenzijos nagrinėjimo pabaigos bei 10 metų po teisminio ginčo nagrinėjimo pabaigos Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas). Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Asmuo turi teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis, kai šie tvarkomi jo sutikimo pagrindu.

4. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS?

5. KAM IR KADA PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

6. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

7. AR MES SIŲSIME JUMS NAUJIENAS?

8. KAIP MES ORGANIZUOSIME ŽAIDIMUS, AKCIJAS, KONKURSUS?

9. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

10. KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS?

Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
session Funkcinis slapukas Įėjimo į puslapį metu 1 metai  
AspNetCore.Antiforgery Funkcinis slapukas Įėjimo į puslapį metu Iki naršyklės lango uždarymo  
_ga Analitinis „Google Analytics“ slapukai, skirtas vartotojams atskirti Įėjimo į puslapį 2 metai Unikalus identifikatorius.
  vartotojams atskirti     Jeigu vartotojas prisijungęs prie „Google“ paskyros, atpažįstamas IP adresas, vartotojo asmeniniai duomenys: vardas, lytis ir pan
_gid Analitinis „Google Analytics“ slapukai, skirtas vartotojams atskirti Įėjimo į puslapį metu 24 valandos Unikalus identifikatorius. Jeigu vartotojas prisijungęs prie „Google“ paskyros, atpažįstamas IP adresas, vartotojo asmeniniai duomenys: vardas, lytis ir pan.
_gat_gtag nalitinis „Google Analytics“ slapukai, skirtas vartotojams atskirti Įėjimo į puslapį metu 1 minutė  

11. SUSISIEKITE SU MUMIS

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Įvyko nenumatyta klaida. Spauskite „Perkrauti“ ir atlikite operaciją iš naujo arba parašykite mums.